Leppälän tilan historia

Leppälän tila on lohkaistu Mustanniemi -nimisestä tilasta vuonna 1947. Tilaa viljeli äitini Mirja, joka oli Mustanniemi -tilan tyttäriä ja isäni Aimo Levola, joka oli Karjalasta Valkjärven pitäjästä kotoisin. Isäni ja äitini tuotantosuunta oli perinteinen silloinen karjatila, jossa oli lehmiä, kanoja ja muita sen ajan hyötyeläimiä. Tilan karjasta luovuttiin vuonna 1977, jonka jälkeen tilan pelloilla kasvoi heinää ja viljaa.

Tilalla suoritettiin sukupolvenvaihdos vuonna 1982, kun talon poika Tuomo ja puolisonsa Marja-Liisa Levola ostivat tilan. Aluksi tilaa viljeltiin kuten ennenkin, mutta muutamien vuosien päästä kokeiltiin muitakin tuotantosuuntia ja silloin päädyttiin emolehmien ja etupäässä siitoseläinten kasvatukseen. Tätä tuotantosuuntaa jatkoimme vuoteen 1995, jolloin totesimme, että tällä eläinmäärällä, joka oli silloin noin 40-50 eläintä, EU:n tuomien velvoitteiden ja säännöksien tuovan tilalle liian ison lisäinvestoinnin ja päätimme tuolloin luopua karjanpidosta. Viljelimme tilalla vuoteen 2002 heinää ja taas viljaa.

Tilan nykyhistoria

Vuonna 2002 tyttäremme Elisan harrastuksen inoittamana muutimme vanhan navetan hevostalliksi ja aloimme kasvattaa suomenhevosia.  Tällä hetkellä kaikki tilan pellot  ovat nurmella ja noin 20 hehtaaria heinäntuotannossa ja hevosmäärä on 12-15 kpl. Hevoset ovat lähinnä siitoseläimiä, varsoja sekä hoitohevosia.

Leppälän tila, Pro Agria -todistus 

  Tila on saanut vuonna 2005 ISO 9001 -standardin.
  Tuotantosuuntana heinän tuotanto.


Tilalta tehdään hevosilla erilaisia oheispalveluja esimerkiksi rekiajeluja, talutusratsastuksia, poniratsastuksia ja muita ohjelmapalveluita läheisellä Himoksen alueella ja sen hiihtokeskuksessa. Myös tilan muut lisäpalvelut ja työt tulevat suurimmaksi osaksi Himoksesta ja sopivasti täydentävät nykypäiväistä tilanpitoa.